Barn-HLR

När de nya riktlinjerna kom 2011 var det en del förvirring kring inblåsningarna. I tv sade man att vi inte skulle göra inblåsningar längre vid ett hjärtstopp. Detta kunde inte vara mer fel. Speciellt hos barn är inblåsningarna oerhört viktiga, kom ihåg detta! Gå en utbildning i Barn-HLR!

24 Oct 2012