Artiklar

Hjärtstartare på barn

Den halvautomatiska defibrillatorn (hjärtstartare) finns tillgänglig på fler och fler platser för allmänheten. I och med dess användarvänlighet genom tydliga röst instruktioner kan och bör alla använda den vid ett misstänkt hjärtstopp. Det finns studier som visar att även de som inte är utbildade i hjärt-lungräddning och hjärtstartare ändå vågar och klarar av att använda den. När det kommer till barn och barn HLR ser rekommendationerna ut som så att vuxen elektroderna som ska placeras på personens bröstkorg enligt anvisningarna även kan användas på barn från 8 år och uppåt. Om hjärtstartaren har speciella barnelektroder ska dessa användas i första hand.

På barn under 8 år men över 1 år rekommenderas barnelektroderna med en lägre joule. På barn under 1 år ska inte hjärtstartaren användas överhuvudtaget.

   

Ovan visas hjärtstartaren Philips HeartStart FRx, till vänster ses klisterelektroderna, i mitten själva hjärtstartaren och till höger en speciell barnnyckel som används för att växla till den svagare strömstöten. Denna hjärtstartare rekomenderas till arbetsplatser som har både vuxna och barn.

 

 

 

 

 

RSS

Barn-HLR

24 Oct 2012

När de nya riktlinjerna kom 2011 var det en del förvirring kring inblåsningarna. I tv sade man att vi inte skulle göra inblåsningar längre vid ett hjärtstopp. Detta kunde inte vara mer fel. Speciellt hos barn är inblåsningarna oerhört viktiga, kom ihåg detta! Gå en utbildning i Barn-HLR!